"Master Kg - Jerusalema" Tᴐwᴐngᴐ Ga-Tongᴐ

bolei

"Master Kg - Jerusalema" Tᴐwᴐngᴐ Ga-Tongᴐ

Gaatᴐa "Master KG - Jerusalema". "Jerusalema" goee las. Goee i tᴐwᴐngᴐ ngεnyε i Zulu. Ga-Tongᴐ Jerus