fie.nipa,

"One, 1" in Mɛnde

Zero: 0.
Yila: 1.

Mɛnde Dictionary

zero
yila
<< Previous | Next >>